Organizace školního roku 2023/2024

Září

04. 09. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024
16. 09. 2023 Slavnosti vína (vystoupí B. Vrbatová, A. Blažek, V. Halaš)
23. 09. 2023 Den seniorů na Louce – Brno-Lesná (vystoupí Kapela pod vedením V. Procházky)
28. 09. 2023 Státní svátek

Říjen

23. – 25. 10. 2023 V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno, v tyto dny výuka ZUŠ nebude.

V budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno, výuka bude dle stanovených rozvrhů.

25.10.2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující středeční hodiny K. Zbytovské si s sebou přinesou hudební nástroje
26. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
28. 10. 2023 Státní svátek
30.10.2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje

Listopad

15.11.2023 Společné vystoupení sborečku Ježci s Primaverou, ZUŠ J. Kvapila, tř. kpt. Jaroše 1939/24, Brno, začátek v 17.30 hod., generálka v 16.00 hod., zodpovídá K. Zenklová
17. 11. 2023 Státní svátek
27. 11. 2023 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
27. 11. 2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje

Prosinec

06. 12. 2023 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
13. 12. 2023 Adventní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod. Hosté žáci a učitelé: ZUŠ Brno, Slunná 11
18.12.2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
23.12. - 02. 01. 2024 Vánoční prázdniny

Leden

01. 01. 2024 Státní svátek
03. 01. 2024 Výuka dle stanovených rozvrhů
08. – 12. 01. 2024 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se žáků, kteří nesplňují docházku do výuky
09. 01. 2024 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
29. 01. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
31. 01. 2024 Ukončení 1. pololetí školního roku 2023/2024

Únor

01. 02. 2024 Jednodenní pololetí prázdniny
05. – 09. 02. 2024 Jarní prázdniny
Únor 2024 Výtvarný výstava prací žáků Aleny Polachové
26. 02. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje

Březen

25. 03. 2024 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
25. 03. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
28.  03. 2024 Velikonoční prázdniny
29. 03. 2024 Státní svátek

Duben

01. 04. 2024 Státní svátek
17. 04. 2024 Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno, začátek v 18.00 hod.
22. 04. 2024  Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
29. 04. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
30. 04. 2024 Absolventský koncert, Přednáškový sál, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 7, Brno, začátek v 18.00 hod.
Duben 2024 Výtvarná výstava prací žáků Aleny Polachové

Květen

01. 05. 2024 Státní svátek
08. 05. 2024 Státní svátek
13. 05. 2023 Talentové zkoušky do hudebního a literárně-dramatického oboru  ZUŠ pro školní rok 2024/2025
13. 05. 2024 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
16. 05. 2024 Talentové zkoušky do výtvarného oboru ZUŠ pro školní rok 2024/2025
23. 05. 2024 Jarní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.
27. 05. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje

Červen

03. – 07. 06. 2024 Hudební obor – ročníkové postupové přezkoušení a komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky (týká se žáků, kteří nesplňují docházku do výuky)
10. – 16. 06. 2024 Výtvarná výstava prací žáků Kateřiny Kuklíkové, Sklepení, Dům U Tří knížat, Jánská 12, Brno
12. 06. 2024 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
24. 06. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
28. 06. 2024 Ukončení 2. pololetí školního roku 2023/2024