Základní škola
Naše soukromá základní škola je zařazena do sítě škol MŠMT. Od 1. třídy nabízíme výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka, bilingvní výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce a aktivní využití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve vybraných předmětech.

Fotogalerie