Školní kluby a konzultace

Všichni žáci našich středních škol mají možnost navštěvovat školní kluby a konzultace, které vedou naši pedagogové. Školní kluby slouží k ujasnění, upevnění a prohloubení probíraného učiva, pro doučování zameškaného učiva, procvičování a opakování učiva před testem a také jako možnost rozšíření učiva pro nadané žáky.

Školní kluby a konzultace ve školním roce 2023/2024
Seznamte se s ucelenou nabídkou našich školních klubů. V přehledu uvádíme i konzultační hodiny našich pedagogů.

Výchovné poradenství a metodika prevence
Všichni naši studenti a jejich rodiče mají možnost kdykoli se obrátit s žádostí o pomoc na výchovného poradce, kariérního poradce anebo na metodika prevence sociálně patologických jevů.

Konzultační hodiny
Výchovný poradce pro střední pedagogickou školu
Ludmila Bartíková, úterý 15.00-15.45 nebo individuálně dle domluvy

Kariérový poradce
Kateřina Kozlová, pátek 12.30-13.15 (budova na Mendlově náměstí)

Metodik prevence sociálně patologických jevů
Martin Zigo, pondělí 12.30-13.15 (budova na Mendlově náměstí) nebo individuálně dle domluvy (možno i v budově na Veveří)