Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte Střední pedagogické škole potřebovat.

Žádost o přestup
Přejete si, aby vaše dítě navštěvovalo některou ze škol Školského komplexu? Vyplňte prosím online formulář žádosti a pozveme si vám na osobní schůzku, kde probereme vše potřebné.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Formuláře
Oznámení o nepřítomnosti žáka - ozdravný pobyt
Formuláře
Opuštění budovy školy ve volné hodině
Formuláře
Žádost o uvolnění žáka ze školy