Přijímací řízení

Soukromá střední pedagogická škola je součástí Školského komplexu a nabízí absolventům základních škol studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vzdělání na této škole je ukončeno maturitní zkouškou.

Informace k přijímacímu řízení na Střední pedagogickou školu ve školním roce 2024/2025 jsou průběžně aktualizovány.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM (75-31-M/01)
OBOR: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

 

Počet přijímaných žáků: 28
Roční školné: 40 000 Kč

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLSKÉM KOMPLEXU

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole
– KONÁ SE V BUDOVĚ NA VEVEŘÍ (V AREÁLU FAST VUT)

 

Nejbližší dny otevřených dveří se budou konat:

  • 27. 1. 2024 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
  • 13. 2. 2024 (úterý) od 15.00 do 18.00 hod.

 

Typ dokumentu

Název

Soubor

Souhrn informací
Harmonogram přijímacího řízení SPGŠ 2024
Učební plány
Učební plán SPGŠ - týdenní časová dotace