Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte na ZŠ potřebovat. A to včetně školního řádu a vnitřního řádu družiny.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Formuláře
Žádost o uvolnění žáka ze základní školy
Formuláře
Žádost o uvolnění z TV
Formuláře
Žádost rodičů o přestup žáka
Formuláře
Vyzvedávání žáka ze školy / školní družiny nezletilou osobou
Formuláře
Zápisní lístek do školní družiny
Školní jídelna
Přihláška ke stravování
Školní jídelna
Vnitřní řád školní jídelny
Škola ONLINE
Manuál pro žáky a rodiče
Škola ONLINE
Manuál pro učitele
Školní řád
Školní řád AZŠ
Školní řád
Příloha č. 1 - Pravidla pro používání počítačové sítě
Školní řád
Příloha č. 2 - Časové vymezení rozvrhu hodin - zvonění
Školní řád
Vnitřní řád školní družiny