V naší základní škole stavíme na nejnovějších vzdělávacích principech. Výukové pilíře se opírají o jazykovou vzdělanost, kritické myšlení, finanční gramotnost, kvalitní mluvený projev a schopnost prezentace, ale i znalost výpočetní techniky, která je nutnou součástí naší moderní doby. Od 1. třídy nabízíme výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka, bilingvní výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce a aktivní využití metody CLIL (Content and language integrated learning) ve vybraných předmětech. Nízké počty dětí ve třídách a tandemová výuka umožňují přistupovat individuálně k potřebám každého žáka.

Absolvent 1. stupně naší základní školy je plně připravený k navazujícímu studiu ve Školském komplexu, a to na 2. stupni ZŠ nebo na gymnáziu. Tyto školy se nacházejí ve stejné budově na Mendlově náměstí, takže žáci nejsou při přestupu vystaveni stresu ze změny prostředí.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Učební plány
Učební plán 1. stupeň - PORG
Učební plány
Učební plán 1. stupeň - CLIL
Učební plány
Učební plán 1. stupeň - Bilingvní