Vystoupení žáků ZUŠ na konci roku 2023
Vystoupení žáků ZUŠ na konci roku 2023

Dne 27. 11. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční Žákovský večírek“, začátek v 17.30 hod.

Dne 4. 12. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční „Třídní přehrávka žáků M. Vávrové Filové“, začátek v 17.30 hod.

Dne 6. 12. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční „Žákovský večírek“, začátek v 17.30 hod.

Dne 12. 12. 2023 se v prostorách kulturního sálu Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv uskuteční „Vánoční koncert ZUŠ, Brno, Slunná 11“, kde společně vystoupí i vybraní žáci hudebního oboru naší ZUŠ, zvuková zkouška orchestru v 17.00 hod., zahájení koncertu v 18.00 hod. Bližší informace u vyučujících hudebního oboru.

Dne 13. 12. 2023  se v prostorách kulturního sálu Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv uskuteční „Adventní koncert ZUŠ“, zvuková zkouška orchestru v 16.00 hod., zahájení koncertu v 17.00 hod. Bližší informace u vyučujících hudebního oboru.

Dne 15. 12. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční „Třídní přehrávka žáků V. Procházky“, začátek v 17.00 hod.

Dne 18. 12. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční „Vánoční vystoupení žáků LDO“, začátek v 17.00 hod.

Dne 19. 12. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční „Třídní přehrávka žáků N. Šeránkové“, začátek v 17.00 hod.

Dne 20. 12. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, 1. patro, uskuteční „Třídní přehrávka žáků S. Horákové“, začátek v 18.00 hod.

 

Všichni jsou srdečně zváni.