Upozornění k organizaci školního roku
Upozornění k organizaci školního roku

Dne 21. 11. 2023 se v prostorách sálu ZUŠ, Ježkova 9, uskuteční zkouška orchestru (vybraní žáci) pod vedením V. Procházky, Začátek zkoušky v 17.10 hod.

Dne 29. 11. 2023 se v sále ZUŠ, Brno, Slunná 11, uskuteční zkouška orchestru (vybraní žáci). Začátek zkoušky v 18.00 hod., bližší informace u vyučujících hudebního oboru.

Dne 8. 12. 2023 se v sále ZUŠ, Brno, Slunná 11, uskuteční zkouška orchestru (vybraní žáci). Začátek zkoušky v 16.00 hod., bližší informace u vyučujících hudebního oboru.

Dne 13. 12. 2023 se plošně ruší výuka hudebního oboru, včetně hudební nauky. Náhradní forma výuky je účast na koncertu.

Poznámka:

23. 12. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny

3. 1. 2024 zahájení výuky dle rozvrhu