Studijní obory pro školní rok 2024/2025
Studijní obory pro školní rok 2024/2025

Na středních školách budeme ve školním roce 2024/2025 otevírat tyto obory:

  • Šestiletý obor gymnázia – KONÁ SE V BUDOVĚ NA MENDLOVĚ NÁM.
  • Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole – KONÁ SE V BUDOVĚ NA VEVEŘÍ (V AREÁLU FAST VUT)

OSMILETÝ ANI ČTYŘLETÝ OBOR NA GYMNÁZIU NEBUDEME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 OTEVÍRAT Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH ROZSÁHLÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV.
VŠEM UCHAZEČŮM SE TÍMTO OMLOUVÁME.