Školní kluby a konzultace

Všichni žáci našich středních škol mají možnost navštěvovat školní kluby a konzultace, které vedou naši pedagogové. Školní kluby slouží k ujasnění, upevnění a prohloubení probíraného učiva, pro doučování zameškaného učiva, procvičování a opakování učiva před testem a také jako možnost rozšíření učiva pro nadané žáky.
Školní kluby a konzultace ve školním roce 2023/2024
Seznamte se s ucelenou nabídkou našich školních klubů. V přehledu uvádíme i konzultační hodiny našich pedagogů.

Výchovné poradenství, prevence a služby školního psychologa
Všichni naši žáci a jejich rodiče mají možnost kdykoli se obrátit s žádostí o pomoc na výchovného poradce, kariérního poradce anebo na metodika prevence sociálně patologických jevů.
Konzultační hodiny
Výchovný poradce pro nižší stupeň gymnázia
Dagmar Krpcová, pátek 12.30-13.15

Výchovný poradce pro vyšší stupeň gymnázia
Kateřina Kozlová, pondělí 12.30-13.15

Kariérový poradce
Kateřina Kozlová, pátek 12.30-13.15

Metodik prevence sociálně patologických jevů
Martin Zigo, pondělí 12.30-13.15 nebo individuálně dle domluvy
Školní psycholog
Martin Zigo – informace o službách školního psychologa najdete

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
Přehled školních klubů a konzultací
Školní řád
Vnitřní řád školních klubů