Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte na I. Německém zemském gymnasiu potřebovat.

Žádost o přestup
Pokud si přejete, aby vaše dítě bylo přijato přestupem na některou ze škol Školského komplexu, vyplňte prosím online žádost níže.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Semináře
Semináře G JGM - oktáva, VI. ročník, 4. ročník (jednoleté semináře)
Semináře
Semináře G JGM - septima-oktáva, V.-VI. ročník, 3.-4. ročník (dvouleté semináře)
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - čtyřleté studium
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - šestileté studium
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - osmileté studium
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - pětileté dálkové studium
Školní jídelna
Přihláška ke stravování
Škola ONLINE
Manuál pro žáky a rodiče
Škola ONLINE
Manuál pro pracovníky školy
Ostatní dokumenty
Oznámení o nepřítomnosti žáka - ozdravný pobyt
Ostatní dokumenty
Oznámení o převzetí dohledu nad dítětem v době vyučovací hodiny Tělesné výchovy G JGM
Ostatní dokumenty
Krátkodobé a částečné uvolnění z TV pro nižší i vyšší stupeň gymnázia
Ostatní dokumenty
Úplné uvolnění z TV pro nižší stupeň gymnázia
Ostatní dokumenty
Úplně uvolnění z TV pro vyšší stupeň gymnázia
Ostatní dokumenty
Opuštění budovy školy ve volné hodině
Ostatní dokumenty
Žádost o uvolnění žáka ze školy