Přijímací řízení

Gymnázium J. G. Mendela je soukromá škola, která byla zřízena podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v roce 1991. Nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studijním programu.

Informace k přijímacímu řízení na Gymnázium J. G. Mendela pro studium ve školním roce 2024/2025 jsou průběžně aktualizovány.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA GYMNÁZIUM J. G. MENDELA

ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (79-41-K/61)
OBOR: GYMNÁZIUM (ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM)

 

Počet přijímaných žáků: 26
Roční školné: 40 000 Kč

 

OSMILETÝ ANI ČTYŘLETÝ OBOR NA GYMNÁZIU J. G. MENDELA NEBUDEME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 OTEVÍRAT Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH ROZSÁHLÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. VŠEM UCHAZEČŮM SE TÍMTO OMLOUVÁME.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLSKÉM KOMPLEXU

Šestiletý obor Gymnázia J. G. Mendela
– KONÁ SE V BUDOVĚ NA MENDLOVĚ NÁM.

 

Nejbližší dny otevřených dveří se budou konat:

  • 27. 1. 2024 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
  • 13. 2. 2024 (úterý) od 15.00 do 18.00 hod.

 

Typ dokumentu

Název

Soubor

Souhrn informací
Harmonogram přijímacího řízení GJGM 2024
Učební plány
Učební plán 6-JGM - týdenní časová dotace