Zápis do 1. třídy

Do prvních tříd v roce 2024/25 přijímáme 66 žáků. Dvě třídy v areálu Nové Zbrojovky a jednu na Mendláku.

Doplňující informace: Barbora Pavelková
nabor@porg.cz+ 420 777 923 715

Uzávěrka přihlášek – 1. 3. 2024

Zápis bude probíhat v sobotu 6. 4. nebo v neděli 7. 4. 2024. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte v průběhu března.

Zájemci o přestup do vyšších ročníků základní školy se mohou registrovat ve formuláři.