Přestup na ZŠ 1. stupeň
Přestup na ZŠ 1. stupeň

Přejete si, aby vaše dítě navštěvovalo naši základní školu, ale už zahájilo povinnou školní docházku v jiné škole?

Podmínkou pro přestup na ZŠ je volné místo v daném ročníku a splnění odpovídajících výstupů vzdělávacích oblastí daného ročníku.

Nejsme spádová škola, přijímáme děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

Zájemci o přestup do vyšších ročníků základní školy se mohou registrovat ve formuláři.